Spolupráce

Hledáme nové franchisové partnery 

Pokud vlastníte čerpací stanici a chcete se stát součástí společnosti ORLEN, nabízíme vám rovnocennou partnerskou spolupráci, včetně poradenství v otázkách souvisejících s provozem čerpací stanice. Díky spojení se silnou značkou budete mít jistotu celoročních dodávek kvalitních PHL s certifikací Lab Guarantee od nezávislé akreditované laboratoře. 

Na vlastní náklady dodáme moderní řídicí a pokladní systém s možností akceptace palivových karet ORLEN. Čerpací stanici upravíme podle našeho vizuálního návrhu. Podpoříme vás také marketingovými kampaněmi, které přivedou na vaše čerpací stanice nové zákazníky. 

Co očekáváme od vás? 

Záleží nám na kvalitě služeb poskytovaných v rámci naší značky, proto hledáme seriózní a profesionální partnery

Rostoucí kvalita služeb

Očekáváme vysoký standard při poskytování služeb, styku se zákazníky a udržování stavu a čistoty čerpací stanice.

Licenční poplatky

Za používání značky platí franchisové čerpací stanice licenční poplatky.

Poplatek z prodeje PHL

Za každý prodaný litr se platí poplatek ve výši, která bude stanovena s ohledem na stávající nebo předpokládané prodeje PHL.

Skvělý přístup

Hledáme partnery se seriózním přístupem ke spolupráci.