Souhlas se zpracováním osobních údajů pro odběr novinek (newsletterů)

Velice si Vážíme Vaší přízně a chuti být s námi ve spojení!

Abychom  s Vámi  mohli  být  v kontaktu  a  informovat  Vás  o  novinkách,  připravovaných  akcích  a zajímavých projektech, budeme potřebovat Váš souhlas, což je právní základ pro zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který je kdykoliv odvolatelný. Je zcela na Vaší svobodné vůli, zda s námi chcete zůstat ve spojení a být součástí našich projektů a nových výzev.

V případě, že nám dáte palec nahoru a udělíte souhlas, budou zpracovány Vaše osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy.

Nemusíte  se  bát,  že  budeme  Vaše  osobní  údaje  držet  do  nekonečna.  Váš  souhlas  můžete  kdykoliv odvolat prostřednictvím odhlášení se z odebírání v rámci každého newsletteru.

Aby mohlo dojít ke spojení mezi námi, využíváme služeb externích dodavatelů. Subjektem zajišťujícím služby provozování a správy internetové stránky je BOOTIQ s.r.o. a společnost Digitree Group S.A., jejíž  služby  jsou využívány  pro  zasílání  newsletterů. Bezpečí  Vašich  dat  je  však  zajištěno  pomocí smluvních  ujednání  s těmito  dodavateli  a  pomocí  vhodných  záruk.  Do  zemí  mimo  EU,  EHP  či mezinárodním organizacím osobní údaje nepředáváme.

Souhlas  se  zpracováním  Vašich  osobních  údajů  za  výše  uvedeným  účelem udělujete společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod, se sídlem Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 275 97 075, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77321, která je v postavení správce osobních údajů.

Můžeme Vás ujistit, že zpracování Vašich osobních údajů bude probíhat v souladu s aktuální legislativou, tj. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit nebo využít kontaktních údajů našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (e-mailová adresa: osobniudaje@orlenunipetrol.cz, poštovní adresa: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4)

Chceme být vůči Vám dostatečně transparentní, a proto Vám přinášíme i další informace, které se k udělení Vašeho souhlasu vztahuji a to především Vaše práva:

Máte právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a to elektronicky pomocí tlačítka „odhlášení z newsletteru“, které bude obsaženo v každé takové zprávě (newsletteru), nebo formou elektronické zprávy na výše uvedené kontakty pověřence.

Dále máte vůči Správci právo na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, jsou-li splněny podmínky dle GDPR, právo na omezení zpracování osobních údajů, jsou-li splněny podmínky dle GDPR, právo na přenositelnost údajů, právo na námitku a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno v souladu s právními předpisy.

Děkujeme Vám!