Efecta 95

Aditivované palivo pro benzínové motory

  • čistící aditiva zcela odstraňují usazeniny v motorech s přímým i nepřímým vstřikováním*
  • udržuje motor i palivovou soustavu v čistotě
  • chrání kovové části před korozí
  • snižuje emise škodlivých látek

* Ověřeno dle metodik CEC TDG-F-113 a CEC F-05-93 v nezávislé laboratoři SGS.

Změna délky vstřiku při použití neaditivovaného benzínu vs. Efecty 95

Neaditivovaný benzín zanesl vstřikovače natolik, že bylo dosaženo maximální doby prodloužení vstřiku. Řídící jednotka musela reagovat snížením výkonu, čímž doba vstřiku klesla (charakteristický zub).
Po přepnutí na benzín Efecta 95 je okamžitě patrný nástup čistícího efektu a rychlé snižování doby vstřiku. Ta se nakonec již po pouhých 8,5 hodinách vrací na původní úroveň a ve zbývající části testu je patrné, že Efecta 95 zabraňuje tvorbě nových usazenin a drží vstřikovače v čistotě. 

Efecta Diesel

Aditivované palivo pro naftové motory

  • zcela vyčistí zanesené vstřikovače již po 16 hodinovém provozu*
  • cetanové číslo okolo 54 jednotek zajišťuje oproti ostatním standardním naftám na trhu vyšší výkon motoru a nižší spotřebu
  • chrání motor a palivovou soustavu před korozí
  • protipěnivostní přísady umožňují pohodlnější a rychlejší tankování

*Ověřeno dle metodiky CEC F-98-08 v nezávislé laboratoři SGS.

Změna výkonu motoru při použití neaditivované nafty vs. Efecty Diesel

Snížení výkonu motoru bývá často způsobeno zanesením vstřikovacích trysek. Po 32 hodinách chodu motoru na neaditivovanou naftu jeho výkon poklesl o 5 %. Po zavedení Efecty Diesel začal výkon motoru neprodleně růst a po 16 hodinách dosáhl původní hodnoty.

Co Vás o palivu Efecta může ještě zajímat?

Odpovídáme na vaše nejčastější dotazy

Jaké má Efecta 95 oktanové číslo a co udává?

Efecta 95 dosahuje oktanového čísla výzkumnou metodou minimálně 95 jednotek.

Oktanové číslo benzínu vyjadřuje odolnost jeho směsi se vzduchem proti samozápalům, jejichž projevem jsou vibrace motoru (tzv. klepání). Oktanové číslo benzínu stanovené výzkumnou metodou odpovídá objemovému procentuálnímu obsahu izooktanu (2,2,4-trimethylpentan) v jeho směsi s n-heptanem, která je stejně odolná proti samozápalům jako zkoumaný benzín. Oktanové číslo výzkumnou metodou 95 znamená, že benzín je stejně odolný proti samozápalům jako směs skládající se z 95 obj. % izooktanu a 5 obj. % heptanu.

Jaké má Efecta Diesel cetanové číslo a proč je důležité?

Efecta Diesel má cetanové číslo okolo 54 jednotek, norma ČSN EN 590 udává minimálně 51 jednotek.

Cetanové číslo určuje kvalitu spalování nafty neboli schopnost nafty vznítit se kompresním teplem motoru. Čím vyšší je hodnota cetanového čísla, tím naftě po vstříknutí do válce trvá kratší dobu, než se odpaří a začne hořet. Právě vyšší cetanové číslo zaručuje vyšší výkon, účinnost a točivý moment motoru, redukuje tzv. klepání, zlepšuje studené starty, má pozitivní vliv na spotřebu a zajišťuje méně emisí.


Kolik procent biolihu je v palivu Efecta 95?

Efecta 95 obsahuje do 10 obj. % biolihu, a proto je na výdejních stojanech označena symbolem E10.

Jaké množství biosložky obsahuje Efecta Diesel?

Efecta Diesel obsahuje do 7 obj. % biosložku FAME.

Je však nutné říci, že FAME plní v naftě velice důležitou funkci – podporují mazivost, která je u dnešních dieselových motorů nesmírně důležitá. U mazivosti platí, že čím menší číslo, tím lepší schopnost nafty mazat a chránit části vstřikovacího zařízení před opotřebením. Norma pro naftu vyžaduje mazivost 460 µm, moderní vznětové motory dokonce jen 300 µm. Mazivost Efecty Diesel se pohubuje okolo 170 µm. I nadstandardní dávkou mazivostních přísad není možné zajistit podobnou mazivost jako s FAME.

Negativní vlastnosti FAME jsou ve Efecty Diesel eliminovány kvalitními aditivy (zejména antioxidanty, detergenty a přísadami proti mikroorganismům). Nafty konkurenčních společností nemusejí zmíněná aditiva obsahovat.

Jakou účinnost mají čistící aditiva v palivech Efecta?

Paliva Efecta mají díky na míru vytvořeným balíčkům aditiv schopnost zcela odstraňovat usazeniny z motorů a udržovat je i nadále v čistotě.

Musí prodejce paliv dokládat účinnost aditiv?

Aditivovat paliva není povinné, nicméně všechna prodávaná paliva na českém trhu musejí splňovat příslušné jakostní normy (ČSN EN 228 pro automobilové benzíny a ČSN EN 590 pro motorové nafty). Samotná deklarace, že je palivo aditivované, bez ověření, co je aditivací zlepšeno a v jaké míře, je zcela nedůvěryhodná. Vypovídá jen o tom, že bylo do paliva něco přidáno, ale nikdo neví, jestli tím bylo dosaženo nějakého významného aplikačního efektu. Problém je v tom, že neexistuje žádná norma, která by stanovila, jakých vlastností má být aditivací dosaženo. Prodejce není povinen dokladovat, zda byla komerční aditivace účinná a státnímu kontrolnímu orgánu postačuje, když po aditivaci kvalita paliva stále odpovídá zmíněným normám.

Jakým způsobem je normována kvalita paliv?

Kvalitu paliv předepisují jakostní normy (ČSN EN 228 pro automobilové benzíny a ČSN EN 590 pro motorové nafty), které jsou zároveň schvalovány i automobilovým průmyslem (evropskou asociací výrobců automobilů ACEA). Uvedené normy udávají více než 20 povinných parametrů, které musí splňovat každé prodávané palivo na čerpacích stanicích v ČR.

Kde můžete palivo Efecta tankovat?  

Podívejte se na mapu našich čerpacích stanic