Dosáhněte maximálního výkonu s palivy Verva

Prémiová paliva Verva jsou nadstandardně aditivovaná pro maximální vylepšení výkonnostních parametrů včetně čistících účinků. 

Komplexností svých užitných vlastností patří mezi nejkvalitnější prémiová paliva na trhu již od roku 2006.

Verva 100

Prémiové palivo pro benzínové motory

  • účinná čistící aditiva zcela odstraňují usazeniny v motorech s přímým i nepřímým vstřikováním*
  • nízký obsah olefinů, které mají tendenci polymerovat a vytvářet pryskyřičné úsady
  • antikorozní aditiva chrání motor a palivový systém před korozí
  • stabilizátory (antioxidanty a deaktivátory kovů) zvyšují dobu skladovatelnosti paliva

* Ověřeno dle metodik CEC TDG-F-113 a CEC F-05-93 v nezávislé laboratoři SGS.

Změna délky vstřiku při použití neaditivovaného paliva vs. Vervy 100

Při použití neaditivovaného benzínu se vstřikovače zanášejí usazeninami, čímž klesá jejich průtok. Pro zachování dodávky dostatečného množství paliva proto řídící jednotka prodlužuje dobu vstřiku, která se při testu sleduje.

Během našeho testu se doba vstřiku při použití neaditivovaného paliva prodloužila po 48 hodinách o 20 %. Po přepnutí na Vervu 100 začíná doba vstřiku klesat téměř okamžitě a po necelých 6 hodinách je dokonce pod výchozí hodnotou. Jak je to možné? Verva 100 odstranila i usazeniny, které vznikly ve fázi zahřívání motoru.

Přehrát video

Verva Diesel

Prémiové palivo pro naftové motory

  • nadstandardní dávka aditiv vyčistí zanesené vstřikovače již po 4 hodinách provozu*
  • posílené cetanové číslo až na 60 jednotek zajišťuje vyšší výkon a kvalitnější spalování
  • mazivostní přísady snižují třecí ztráty a opotřebení vstřikovacího systému
  • v zimním období má posílenou filtrovatelnost na alespoň -26 °C

* Ověřeno dle metodiky CEC F-98-08 v nezávislé laboratoři DTC.

Test čistících schopností prémiového paliva Verva Diesel

Při použití neaditivované nafty klesl výkon motoru po 32 hodinách zkoušky o 4 % vlivem zanesení vstřikovačů. Následně byl motor přepojen na Vervu Diesel, jejíž čistící efekt je zřejmý již od samého začátku. Verva Diesel nejenže zcela vyčistila zanesené vstřikovače po pouhých 4 hodinách, ale oproti neaditivované naftě zajistila i vyšší výkon motoru.

Přehrát video

Co Vás o palivu Verva může ještě zajímat?

Odpovídáme na vaše nejčastější dotazy

Jaké má Verva 100 oktanové číslo a co udává?

Prémiový benzín Verva dosahuje oktanového čísla výzkumnou metodou 100 jednotek.

Oktanové číslo benzínu vyjadřuje odolnost jeho směsi se vzduchem proti samozápalům, jejichž projevem jsou vibrace motoru (tzv. klepání). Oktanové číslo benzínu stanovené výzkumnou metodou odpovídá objemovému procentuálnímu obsahu izooktanu (2,2,4-trimethylpentan) v jeho směsi s n-heptanem, která je stejně odolná proti samozápalům jako zkoumaný benzín. Oktanové číslo výzkumnou metodou 100 znamená, že benzín je stejně odolný proti samozápalům jako čistý izooktan (2,2,4-trimethylpentan).


Jaké má Verva Diesel cetanové číslo a proč je důležité?

Prémiová nafta Verva Diesel má díky nadstandardní aditivaci posílené cetanové číslo až na 60 jednotek. Každá motorová nafta, která je uvolněna na trh, musí mít dle jakostní normy ČSN EN 590 cetanové číslo minimálně 51 jednotek.

Cetanové číslo určuje kvalitu spalování nafty neboli schopnost nafty vznítit se kompresním teplem motoru. Čím vyšší je hodnota cetanového čísla, tím naftě po vstříknutí do válce trvá kratší dobu, než se odpaří a začne hořet. Právě vyšší cetanové číslo zaručuje vyšší výkon, účinnost a točivý moment motoru, redukuje tzv. klepání, zlepšuje studené starty, má pozitivní vliv na spotřebu a zajišťuje méně emisí.


Proč je Verva 100 na výdejních stojanech označena symbolem E10?

Značení benzínů se neodvíjí pouze od podílu biolihu, ale i od obsahu kyslíku. Aditivací ETBE (ethyl terc-butylether), který je kyslíkatou sloučeninou, se ve Vervě 100 posunula koncentrace kyslíku nad 2,7 hm. % (zároveň nepřesahuje 3,7 hm. %), a proto se musí označovat symbolem E10, i když neobsahuje žádný přidaný biolíh.

Proč jsme začali přidávat do Vervy 100 více ETBE?

ETBE (ethyl terc-butylether) jsme do Vervy 100 začali přidávat ve větším množství z důvodu nutnosti plnění přísných emisních limitů. Je na každém prodejci paliv, jakou cestu úspory zvolí. My jsme se rozhodli přidávat do Vervy 100 více ETBE, čímž jsme zároveň zlepšili její výkonnostní parametry.

Jaká je skladovatelnost benzínu s ETBE?

Dle normy ČSN 65 6500 není možné po uplynutí 3 měsíců od natankování paliva garantovat jeho původní složení a vlastnosti. Vervu 100 je však možné bez problémů skladovat a používat i delší dobu. Závisí to ovšem na podmínkách skladování. Obecně platí, že pohonné hmoty by se měly uchovávat v uzavřené nádobě, bez kontaktu s denním světlem a za stále teploty. Z praxe víme, že Vervu 100 je možné mít v nádrži vozidla (např. motocyklu) přes zimu a na jaře nebudete mít problém nastartovat.

Obsahuje Verva Diesel biosložku?

Ano, Verva Diesel obsahuje do 7 obj. % biosložku FAME.

Je však nutné říci, že FAME plní v naftě velice důležitou funkci – podporují mazivost, která je u dnešních dieselových motorů nesmírně důležitá. U mazivosti platí, že čím menší číslo, tím lepší schopnost nafty mazat a chránit části vstřikovacího zařízení před opotřebením. Norma pro naftu vyžaduje mazivost 460 µm, moderní vznětové motory dokonce jen 300 µm. Mazivost Vervy Diesel se pohubuje okolo 170 µm. I nadstandardní dávkou mazivostních přísad není možné zajistit podobnou mazivost jako s FAME.

Negativní vlastnosti FAME jsou ve Vervě Diesel eliminovány kvalitními aditivy (zejména antioxidanty, detergenty a přísadami proti mikroorganismům). Nafty konkurenčních společností nemusejí zmíněná aditiva obsahovat.

Jaká je filtrovatelnost zimní Vervy Diesel?

V zimním období přidáváme do Vervy Diesel nadstandardní dávku aditiv s vysokým obsahem tzv. depresantů (modifikátorů krystalické struktury), které posilují její filtrovatelnost na alespoň -26 °C.  Dle jakostní normy ČSN EN 590 musejí všechny čerpací stanice v ČR vydávat od 1. prosince do 28. února naftu s filtrovatelností alespoň -20 °C.

Má smysl do prémiových paliv Verva přidávat aditiva?

Prémiová paliva Verva obsahují nadstandardní dávku aditiv od společnosti VIF. Jejich dodatečná aditivace je tedy zcela bezpředmětná a vede pouze ke zbytečnému podražování.

Kde se vyrábí Verva 100?

Verva 100 se pro český a slovenský trh vyrábí výhradně v rafinérii Kralupy nad Vltavou.

Jak se zvyšuje cetanové číslo naft?

Cetanové číslo se včetně dalších užitných vlastností naft upravuje aditivací. Jako zvyšovače cetanového čísla se nejčastěji používají nitrosloučeniny. Jde v podstatě o silná oxidovadla vytvářející při rozkladu volné radikály, které nastartují oxidační reakce, čímž se zkrátí prodleva vznícení.

Jakým způsobem je normována kvalita paliv?

Kvalitu paliv předepisují jakostní normy (ČSN EN 228 pro automobilové benzíny a ČSN EN 590 pro motorové nafty), které jsou zároveň schvalovány i automobilovým průmyslem (evropskou asociací výrobců automobilů ACEA). Uvedené normy udávají více než 20 povinných parametrů, které musí splňovat každé prodávané palivo na čerpacích stanicích v ČR.

Musí prodejce paliv dokládat účinnost aditiv?

Aditivovat paliva není povinné, nicméně všechna prodávaná paliva na českém trhu musejí splňovat příslušné jakostní normy (ČSN EN 228 pro automobilové benzíny a ČSN EN 590 pro motorové nafty). Samotná deklarace, že je palivo aditivované, bez ověření, co je aditivací zlepšeno a v jaké míře, je zcela nedůvěryhodná. Vypovídá jen o tom, že bylo do paliva něco přidáno, ale nikdo neví, jestli tím bylo dosaženo nějakého významného aplikačního efektu. Problém je v tom, že neexistuje žádná norma, která by stanovila, jakých vlastností má být aditivací dosaženo. Prodejce není povinen dokladovat, zda byla komerční aditivace účinná a státnímu kontrolnímu orgánu postačuje, když po aditivaci kvalita paliva stále odpovídá zmíněným normám.

Kde můžete palivo Verva tankovat?  

Podívejte se na mapu našich čerpacích stanic