Prémiová paliva 

Verva Diesel

Nafta pro silné mrazy 

Využijte svůj motor na maximum

V zimním období  jsou u Vervy Diesel největšími lákadly především posílená filtrovatelnost a vysoké cetanové číslo.

  • díky vyšší koncentraci aditiv zajišťuje spolehlivější starty a snadnější průchod palivovým filtrem až do -26 °C (ČSN EN 590 udává filtrovatelnost zimní nafty od -20 °C)
  • cetanové číslo až 60 (ČSN EN 590 předepisuje minimálně 51) 
  • vyšší cetanové číslo zaručuje vyšší výkon, účinnost a točivý moment motoru
  • redukuje tzv. klepání, zlepšuje studené starty a zajišťuje nižší spotřebu a méně emisí
  • dokáže zcela vyčistit zanesené vstřikovače a udržovat v čistotě i spalovací prostor – ověřeno dle metodiky CEC F-98-08 v motorové zkušebně DTC

Zimní palivo Verva Diesel natankujete na čerpacích stanicích jak v horách, tak ve městě. 

  • posílená mazivost snižuje tření a chrání tak palivové čerpadlo a vstřikovací trysky před opotřebením a poškozením
  • antikorozní přísady chrání před korozí a znečištěním
  • obsahuje přísady pro snížení pěnění, které zrychlují rozpad a usazování již vzniklé pěny a Vy tak nemusíte přerušovat tankování
  • zimní nafta třídy F

Co vás o zimní Vervě Diesel může ještě zajímat?

Odpovídáme na vaše nejčastější dotazy 

Jakým způsobem je normována kvalita motorové nafty?

Kvalitu motorové nafty předepisuje jakostní norma ČSN EN 590, která je zároveň schvalována i automobilovým průmyslem (evropskou asociací výrobců automobilů ACEA). Zmíněná norma udává více než 20 povinných parametrů, které musí splňovat každá prodávaná nafta na čerpacích stanicích v ČR. Mezi sledované parametry patří například cetanové číslo, mazivost, destilační zkouška, oxidační stabilita, filtrovatelnost, obsah biosložky, síry, polyaromátů atd.

Co udává filtrovatelnost nafty?

Filtrovatelnost nafty udává teplotu, při které lze očekávat ztrátu provozních schopností vozidla v důsledku ucpání palivového filtru vykrystalizovanými parafiny.

Co ovlivňuje provoz vozidel v zimním období?

Zanesené palivové filtry nebo znečištěná palivová soustava, voda v palivové nádrži, dlouhodobé stání vozidla při teplotě blížící se teplotě filtrovatelnosti, u určitých typů vozidel může jízda při velmi nízké teplotě způsobit ochlazení palivového potrubí natolik, že dojde k zamrznutí nafty, zůstatek přechodové nebo dokonce letní nafty v nádrži, slabě nabitá baterie nebo jiné technické problémy, které nemusejí souviset s palivem. 

Jaká je filtrovatelnost Vervy Diesel?

V zimním období přidáváme do Vervy Diesel nadstandardní dávku aditiv s vysokým obsahem tzv. depresantů (modifikátorů krystalické struktury), které posilují její filtrovatelnost na alespoň -26 °C. Dle jakostní normy ČSN EN 590 musejí všechny čerpací stanice v ČR vydávat od 1. prosince do 28. února naftu s filtrovatelností alespoň -20 °C.

Proč je důležité cetanové číslo?

Cetanové číslo určuje kvalitu spalování nafty neboli schopnost nafty vznítit se kompresním teplem motoru. Čím vyšší je hodnota cetanového čísla, tím naftě po vstříknutí do válce trvá kratší dobu, než se odpaří a začne hořet. Právě vyšší cetanové číslo zaručuje vyšší výkon, účinnost a točivý moment motoru, redukuje tzv. klepání, zlepšuje studené starty, zajišťuje nižší spotřebu a méně emisí. Každá motorová nafta, která je uvolněna na trh, musí mít dle jakostní normy ČSN EN 590 cetanové číslo minimálně 51 jednotek.

Jak se zvyšuje cetanové číslo naft?

Cetanové číslo se včetně dalších užitných vlastností naft upravuje aditivací. Jako zvyšovače cetanového čísla se nejčastěji používají nitrosloučeniny. Jde v podstatě o silná oxidovadla vytvářející při rozkladu volné radikály, které nastartují oxidační reakce, čímž se zkrátí prodleva vznícení.

Verva Diesel obsahuje na míru vytvořený balíček aditiv od společnosti VIF, který jí zajišťuje nejvyšší cetanové číslo na českém trhu (až 60 jednotek).

Kde můžete tankovat palivo Verva Diesel?  

Podívejte se na mapu našich čerpacích stanic