1.února 2024

Multienergetický ORLEN. Růst společnosti od roku 2016 do roku 2023

Od začátku své mise ve skupině ORLEN jsem pracoval v pevném přesvědčení, že průměrnost není řešením. Nyní mohu s hrdostí prohlásit, že společným úsilím jsme si úspěšně zajistili místo plnohodnotného člena první ligy hlavních evropských hráčů,“ prohlásil Daniel Obajtek, generální ředitel a předseda představenstva společnosti ORLEN S.A., v jeho úvodním prohlášení k naší nejnovější zprávě s názvem „Multienergetický ORLEN. Růst společnosti od roku 2016 do roku 2023". V této obsáhlé publikaci ORLEN popisuje své klíčové iniciativy a triumfy z posledních let, které byly zásadní pro dosažení našeho strategického cíle: založení největší středoevropské palivové a energetické skupiny s diverzifikovaným podnikáním, robustním obchodním modelem a schopností realizovat projekty energetické bezpečnosti a transformace v hodnotě miliard eur v celém regionu.

V posledních letech přijala skupina ORLEN výzvu ke sloučení několika společností, které jsou klíčové pro energetickou bezpečnost Polska a regionu. Úspěšně dokončené fúze se společnostmi Grupa LOTOS, PGNiG a Energa položily základy pro vybudování silné, multienergetické skupiny s diverzifikovaným podnikáním – od těžebních aktivit přes zpracování ropy a výrobu energie až po komplexní velkoobchodní a maloobchodní aktivity. Tato růstová trajektorie je také v souladu s globálními trendy odklonu od výroby energie založené na jediném palivu směrem k udržitelnějšímu mixu s převahou obnovitelných zdrojů.

V důsledku těchto fúzí se ORLEN vyvinul do korporátní skupiny s potenciálem srovnatelným s ostatními předními evropskými společnostmi ve svém sektoru, jako jsou Repsol nebo ENI. V globálním žebříčku S&P 250 největších energetických společností pro rok 2022 skupina ORLEN postoupila z 60. na 37. pozici. V loňském vydání žebříčku 500 největších společností světa podle tržeb (Fortune Global 500) prestižního amerického časopisu Fortune se ORLEN umístil na 216. místě a překonal tak korporace jako Airbus, IBM nebo Bayer, což je výrazné vylepšení 454. místa v roce 2015. Navíc v žebříčku Fortune 500 Europe, který byl poprvé vyhlášen v listopadu 2023, se ORLEN umístil na 44. místě, čímž se stal nejvýše postavenou polskou společností.

ORLEN je také první palivovou a energetickou společností ve střední Evropě, která se zavázala dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. K dosažení tak ambiciózního cíle jsou klíčové značné investice. Rozsah kapitálových projektů realizovaných společností ORLEN v této oblasti nejlépe ilustrují tato čísla – v roce 2016 činily kapitálové výdaje společnosti přibližně 4,7 miliardy PLN, v roce 2022 vzrostly na 19,7 miliardy PLN a po prvních třech čtvrtletích roku 2023 činily 20,4 miliardy PLN.

Růst skupiny ORLEN jde ruku v ruce se zvýšením surovinové a palivové bezpečnosti Polska a celého regionu. Mimo jiné díky dokončeným fúzím a efektivnímu budování obchodních vztahů po celém světě jsme byli schopni udržet stabilní dodávky paliv a energií zákazníkům po celou dobu pandemie a následném vypuknutí války na Ukrajině. Během této doby jsme se vymanili z dřívější závislosti na ruské ropě, která ještě v roce 2015 tvořila téměř 100 % ropy dodávané do rafinerií skupiny ORLEN. Naše současné dovozní portfolio je dobře diverzifikované, zahrnující dodávky ropy ze Severního moře, západní Afriky, Středomoří, Perského zálivu a Mexického zálivu.

Kromě toho jsme úspěšně diverzifikovali dodávky zemního plynu do Polska. V roce 2015 představovaly dodávky od Gazpromu téměř 90 % dovozu plynu společnosti PGNiG. O pouhý rok později, v roce 2016, dorazil do terminálu LNG prezidenta Lecha Kaczyńského ve Svinoústí u Baltského moře první lodní náklad zkapalněného zemního plynu z jiného zdroje. Od té doby má LNG stále rostoucí podíl na dovozu a v roce 2022 se pro polské spotřebitele stal hlavním zdrojem plynu. Ve stejném roce byl spuštěn plynovod Baltic Pipe, který spojuje Polsko s norským kontinentálním šelfem, kde má ORLEN rozsáhlé uhlovodíkové výrobní aktivity. V důsledku toho je polská ekonomika od roku 2023 zcela nezávislá na dodávkách ropy a plynu z Ruska.

Klíč k úspěšnému rozvoji podnikání spočívá nejen v zajištění stability, ale také v připravenosti přijmout nejmodernější technologie a řešení. Během posledních osmi let ORLEN významně investoval do různých projektů zelené energie, včetně větrné energie na moři a na souši, solární energie, bioplynu a biometanu, biopaliv, elektromobility a vodíku. Kapitálové výdaje skupiny v letech 2023–2030 mají dosáhnout celkem 320 miliard PLN, z čehož celých 40 % bude určeno konkrétně na projekty snižování emisí uhlíku, tedy na rozvoj obnovitelných zdrojů energie. V roce 2023 učinila skupina ORLEN konečné investiční rozhodnutí o výstavbě první polské pobřežní větrné farmy, Baltic Power, která do roku 2026 dosáhne kapacity dodávat téměř 1,2 GW čisté energie do elektrické sítě země, což je dostatečné množství pro pokrytí poptávky 1,5 milionu domácností. Kromě toho, aby byla zajištěna dostupnost odpovídající instalační infrastruktury pro tento průmysl, společnost zahájila také výstavbu vyhrazeného instalačního terminálu ve Svinoústí.

Po dokončení série fúzí v únoru 2023 jsme zrevidovali naši strategii ORLEN2030 a navýšili kapitálové výdaje ze 140 miliard PLN na 320 miliard PLN. Jedním z pilířů budoucnosti skupiny ORLEN budou zelené projekty podporující naši cestu k čisté nule. Do roku 2030 plánujeme do těchto iniciativ investovat 120 miliard PLN. ORLEN stojí v čele energetické transformace, která je nezbytná pro udržení konkurenceschopnosti polské ekonomiky. Zároveň při efektivní realizaci naší ambiciózní investiční strategie zůstáváme odhodláni dělit se o zisky s akcionáři,“ řekl Daniel Obajtek.

V roce 2023 ORLEN vyplatil rekordní dividendu ve výši 6,4 miliardy PLN. Tato zvýšená kapacita pro sdílení zisku je jedním z výstupů procesu budování multienergetické skupiny.

Skupina ORLEN v posledních letech také postupně posiluje svou pozici v segmentu biopaliv. V roce 2018 přijala Program biopaliv, jehož cílem je desetinásobné zvýšení produkce biopaliv, a to na 3 miliony tun do roku 2030. Na dosažení tohoto cíle je vyčleněno více než 15 miliard PLN. Projekty biopaliv společnosti ORLEN, které se nacházejí v Polsku a České republice, přispívají k vytváření pracovních míst a stabilizaci poptávky po zemědělských produktech používaných jako vstupní surovina.

Při budování robustní multienergetické skupiny se ORLEN zapojuje do nových obchodních aktivit a současně ctí své kořeny. V roce 2021 proto byla zahájena rozšíření výrobního expanze komplexu Olefiny III ve výrobním závodě v Płocku, což představuje největší petrochemický investiční projekt v Evropě za posledních 20 let. Očekává se, že po modernizaci bude tento výrobní komplex přispívat přibližně 1 miliardou PLN k ročnímu provoznímu zisku skupiny ORLEN a díky použití nejmodernějších technologií přispěje ke snížení uhlíkové náročnosti – v konečném důsledku až o 30 % na tunu výstupu. Projekt rozšíření komplexu Olefiny III má být dokončen v roce 2027, čímž společnost ORLEN bude ovládat přibližně 40 % kapacity výroby olefinů v regionu a pravděpodobně se v tomto prostoru na trhu s olefiny stane vedoucím hráčem.

V posledních osmi letech skupina ORLEN také intenzivně rozvíjí svůj retailový segment. V souladu s naší strategií chceme do roku 2030 rozšířit naše portfolio na minimálně 3 500 moderních čerpacích stanic provozovaných pod značkou ORLEN po celém Polsku a širším regionu. V důsledku četných investic a akvizic, včetně převzetí třetí největší rakouské maloobchodních palivové sítě, jsme dosáhli tohoto cíle již z více než 98 %.

Po rychlém nárůstu objemu našich operací a díky našemu neochvějnému odhodlání investovat se skupina ORLEN stala největším daňovým poplatníkem v Polsku a přispívá do státního rozpočtu miliardami zlotých. „Jsem hrdý na to, že mohu zdůraznit, že ORLEN je předním plátcem daně z příjmu právnických osob v Polsku. Naše daňová povinnost za rok 2022 dosáhla značných 4,37 miliardy PLN. Před necelým desetiletím, v roce 2016, tato hodnota činila 1,14 miliardy PLN. To slouží jako přesvědčivý důkaz pozitivní trajektorie, na které jsme. V prvních šesti měsících roku 2023 skupina zaplatila 36,5 miliardy PLN na různých poplatcích a poplatcích státnímu rozpočtu a místním samosprávám. Tyto peníze přispívají k modernizaci a trvalému zvyšování životní úrovně občanů v celé zemi,“ poznamenal Daniel Obajtek.

Dalším účinným nástrojem podporujícím obchodní cíle naší skupiny jsou její sponzorské aktivity. V posledních letech ORLEN spolupracuje s profesionálními sportovci a para atlety a angažuje se v iniciativách zaměřených na zlepšení podmínek pro provozování sportu pro celkem 300 000 dětí a mladých lidí. Společnost navíc spolupracuje s kulturními institucemi a sponzoruje důležité komunitní projekty.

** Pro přístup k celé zprávě „Multienergetický ORLEN. Růst společnosti od roku 2016 do roku 2023“, navštivte: orlen.pl/multi-utility-orlen-report
 
ORLEN je součástí skupiny ORLEN Unipetrol, jež patří do nadnárodního skupiny ORLEN, a provozuje nejrozsáhlejší síť čerpacích stanic v České republice. Kromě paliv Efecta s čistícím účinkem nabízí ORLEN také prémiová paliva Verva, která mají vedle čistících účinků maximálně vylepšeny výkonnostní parametry. V síti ORLEN jsou dostupné i alternativní pohony zkapalněný ropný plyn (LPG) a stlačený zemní plyn (CNG). ORLEN také disponuje nejširší sítí elektro dobíjecích stojanů. Na pražském Barrandově a v Litvínově provozuje veřejné plnicí vodíkové stanice. ORLEN také nabízí široký sortiment občerstvení v gastronomickém konceptu Stop Cafe a vydává i vlastní tankovací karty EASY a BUSINESS. Zákazníkům rovněž nabízí dvě mobilní aplikace – věrnostní aplikaci ORLEN a aplikaci pro péči o vůz Mycí digi linka. Celkem ORLEN v Česku provozuje 436 čerpacích stanic a má tržní podíl 25,7 %. Důvěru spotřebitelů potvrzuje i fakt, že ORLEN již šestkrát získala titul Nejdůvěryhodnější značka v České republice.