12.ledna 2022

Skupina ORLEN, do které patří česká síť Benzina ORLEN, významně rozšíří svou slovenskou síť a vstoupí do Maďarska

Mezinárodní síť čerpacích stanic ORLEN, do které patří 421 stanic Benzina ORLEN v České republice, významně rozšíří svou slovenskou síť a vstoupí do Maďarska. Skupina PKN ORLEN vybrala čtyři partnery, jejichž prostřednictvím bude provádět nápravná opatření sjednaná s Evropskou komisí. Ty jsou podmínkou pro schválení zamýšlené akvizice skupiny LOTOS. Realizace nápravných opatření v maloobchodním segmentu umožní sloučené skupině geograficky expandovat prostřednictvím výměny aktiv na trzích, které jsou klíčové pro realizaci strategie skupiny ORLEN jako celku. Prostřednictvím partnerství se skupinou MOL plánuje ORLEN převzít 41 stanic na Slovensku rozmístěných po celé zemi. S celkovým počtem 57 stanic a více než šestiprocentním podílem na trhu upevní svoji pozici na slovenském trhu, přičemž je odhodlán nadále pokračovat ve své expanzi a stát se druhým největším hráčem na trhu. V Maďarsku začne v bíločervených barvách provozovat celkem 144 stanic a s více než sedmiprocentním podílem se stane čtvrtým největším hráčem na tamním trhu. Tyto aktivity představují významný krok k posílení pozice skupiny ORLEN v maloobchodním segmentu i ke zvýšení povědomí o značce v celém regionu.

„Jedná se o přelomový okamžik pro palivový průmysl v Polsku a v celé střední Evropě. Chystáme se dokončit akvizici skupiny LOTOS, což je obchod, který přinese prospěch hospodářství v celém regionu, oběma zúčastněným společnostem, jejich zákazníkům, zaměstnancům a akcionářům. Již od zahájení tohoto procesu jsme zdůrazňovali, že prioritou je získat z nápravných opatření v oblasti fúzí další výhody, a právě toho jsme dosáhli. Pokud bude fúze uskutečněna, poskytne nám příležitost zajistit dodávky ropy vysoké kvality od společnosti Aramco. Právě tato mezinárodní partnerství jsou klíčová pro naši vizi vybudování největší víceúčelové skupiny v našem regionu. V maloobchodním segmentu jsme s naším maďarským partnerem vyjednali výměnu aktiv, která přímo podpoří naše plány geografické expanze posílením maloobchodního řetězce na Slovensku, ale také vstupem na zcela nový trh v Maďarsku. Část výnosů z prodeje čerpacích stanic bude použita na pořízení 100 nových čerpacích stanic v regionu v souladu s našimi strategickými cíli. Spojení PKN ORLEN a skupiny LOTOS je dalším krokem v budování jedné silné skupiny, která bude schopna dodávat průmyslu v celém regionu energie šetrné k životnímu prostředí a reagovat na výzvy, které přináší přechod na ekologická paliva a energie,“ říká Daniel Obajtek, předseda představenstva skupiny PKN ORLEN.

ORLEN je na Slovensku dlouhodobě aktivní ve velkoobchodním segmentu s tržním podílem 15 %. Na slovenský maloobchodní trh vstoupil v roce 2019 a v současnosti tam provozuje 16 stanic pod značkou Benzina ORLEN. Doposud získával nové čerpací stanice díky akvizicím od stávajících provozovatelů a současně stavbou zcela nových čerpacích stanic na zelené louce. V případě, že dojde ke spojení PKN ORLEN se skupinou LOTOS, rozroste se síť skupiny ORLEN na Slovensku o 41 stanic. ORLEN je odhodlán nadále pokračovat ve své expanzi a stát se druhým největším hráčem na trhu.

V případě dokončení fúze skupiny LOTOS pak skupina ORLEN vstoupí také na maďarský maloobchodní trh. Tato akvizice zahrnuje 144 čerpacích stanic a řetězec ORLEN se poté stane čtvrtým největším řetězcem v Maďarsku s podílem přes 7 %. „Na maďarský trh chceme vstoupit s respektem k místním tradicím a s velkým odhodláním a přesvědčit tamní zákazníky, že naše špičkové produkty a skvělé služby jsou pro ně atraktivní volbou a zárukou kvality. Náš dosavadní úspěch na trzích, kde doposud působíme, nám dodává dostatek sebevědomí,“ řekl Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol, dceřiné společnosti PKN Orlen působící na českém, slovenském a maďarském trhu, a dodal: „Razantně zvyšujeme konkurenci na tamních trzích, z čehož budou mít prospěch nejen lokální zákazníci, ale i turisté a mezinárodní dopravní společnosti, protože budou moci využívat naše moderní paliva a oblíbený gastro koncept Stop Cafe také na dalších trzích střední Evropy.“

Nadnárodní víceúčelový koncern PKN ORLEN je největší společností ve střední Evropě. Je přítomen ve více než 90 zemích po celém světě a více než 50 % jeho příjmů pochází ze zahraničních trhů. Provozuje téměř tři tisíce čerpacích stanic v Polsku, Německu, Česku, Litvě, na Slovensku. ORLEN je lídrem trhu v Polsku a České republice. V Česku do tohoto koncernu patří od roku 2005 rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol a síť čerpacích stanic Benzina ORLEN. Zákazníkům řetězec ORLEN nabízí nejmodernější paliva EFECTA s čistícím účinkem a prémiová paliva VERVA zvyšující výkon motoru. Nabízí také alternativní pohonné hmoty - LPG, CNG a elektrickou energii. Zákazníci mohou využít široký sortiment občerstvení v gastronomickém konceptu STOP CAFE. ORLEN vydává také vlastní tankovací karty EASY a BUSINESS a provozuje zákaznické mobilní aplikace.
Kontakt pro média:
Pavel Kaidl, telefon: +420 736 502 520, email: pavel.kaidl@orlenunipetrol.cz
Michal Procházka, telefon: +420 736 508 738, email: michal.prochazka1@orlenunipetrol.cz