9.března 2022

Vyjádření ke spekulacím ohledně zásobování českého trhu pohonnými hmotami

Jasně deklarujeme, že prioritou skupiny ORLEN je zajistit kontinuitu provozu všech našich rafinérií a energetickou bezpečnost regionu střední a východní Evropy, zejména České republiky, Slovenska, Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska.

Zásoby ropy i produkce paliv ve skupině ORLEN Unipetrol jsou na dostatečné úrovni k pokrytí současné poptávky v České republice. Dodávky ropy do rafinérií skupiny ORLEN Unipetrol v České republice jsou realizovány průběžně a dle dlouhodobého plánu. Navíc provádíme dodatečné spotové nákupy mimo Evropu. Logistický proces dodávek paliv je také zajištěn. Není tedy žádný důvod k pochybnostem ohledně zásobování českého trhu pohonnými hmotami.

Skupina ORLEN v posledních letech úspěšně diverzifikovala dodávky ropy a testovala použitelnost různých druhů ropy ve svých rafinériích. Nyní pozorně monitoruje situaci a je připravena na jakýkoli scénář, včetně úplného zastavení dodávek z východního směru, tak, aby provoz ve svých rafineriích v České republice, Polsku a Litvě zajistila.

Klíčovým prvkem zaručujícím dlouhodobou energetickou bezpečnost celé střední a východní Evropy bude dokončení fúze skupiny ORLEN se skupinou LOTOS. Jedním z prvků tohoto procesu je i kontrakt na dodávky až 20 milionů tun ropy ročně do systému nové skupiny ORLEN, tedy rafinérií v České republice, Polsku a Litvě. Fúze umožňuje další diverzifikaci směrů dodávek ropy stabilní kvality, což by nebylo realizovatelné, kdyby k fúzi nedošlo.