28.června 2023

ORLEN Unipetrol otevřel další veřejnou vodíkovou stanici, je součástí čerpací stanice ORLEN Benzina v Litvínově

Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol uvedla do provozu druhou veřejnou vodíkovou stanici. Ta je umístěna na čerpací stanici ORLEN Benzina v Záluží u Litvínova a má stejné parametry jako v březnu otevřená vodíková stanice na pražském Barrandově. „Budujeme veřejně dostupné a plně samoobslužné vodíkové stanice pro automobily, nákladní vozidla a autobusy, které jsou v non-stop provozu a u kterých probíhá plnění vozidel stejně jako při doplňování klasických pohonných hmot,“ uvedl Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol. Budování vodíkové infrastruktury je v souladu se strategií bezemisního rozvoje skupiny ORLEN Unipetrol a navazuje na unijní a národní priority v oblasti rozvoje veřejné infrastruktury pro čistou mobilitu.

„V souladu s naší vodíkovou strategií budeme investovat 7,4 miliardy PLN do projektových investic zaměřených na rozvoj technologií, distribuční infrastruktury a výrobních procesů vodíku s nulovými a nízkými emisemi. Naším cílem je vyrábět až 130 tisíc tun obnovitelného vodíku ročně. Do konce tohoto desetiletí počítáme se zřízením více než 100 vodíkových čerpacích stanic po celé střední Evropě v rámci sítě ORLEN pro potřeby osobní, veřejné i nákladní dopravy, přičemž téměř třetina z nich bude umístěna v České republice,“ řekl Daniel Obajtek, generální ředitel a předseda představenstva PKN ORLEN, a dodal: „Otevření další vodíkové stanice v České republice je dalším významným krokem v rámci projektu „Hydrogen Eagle“, který je navržen tak, aby zajistil dostupnost vodíkového paliva v dopravních koridorech Sever-Jih a Východ-Západ. Vybudování sítě vodíkových stanic je zásadním krokem v poslání skupiny ORLEN dosáhnout klimatické neutrality skupiny a zároveň podporovat energetickou transformaci našeho regionu.“

„Hydrogen Eagle“ je investiční program skupiny ORLEN, jehož cílem je vytvořit mezinárodní síť vodíkových výrobních a distribučních terminálů, které budou poháněny obnovitelnými zdroji energie, a technologických zařízení schopných přeměnit komunální odpad na nízko emisní a bezemisní vodík. Do konce dekády se očekává, že skupina ORLEN zprovozní celkem 10 takových terminálů strategicky umístěných tak, aby obsluhovaly klíčové trhy ve střední Evropě. Součástí projektu je i plán na vybudování více než 100 čerpacích stanic pro soukromou, veřejnou, nákladní, silniční a železniční dopravu v Polsku, České republice a na Slovensku.

„Budování vodíkové infrastruktury je součástí našeho plánu strategického rozvoje směrem k emisní neutralitě, které chceme dosáhnout nejpozději do roku 2050. Klademe důraz na rozvoj petrochemického segmentu, dekarbonizaci, digitalizaci, recyklaci a využívání alternativní zdrojů energie včetně biopaliv a vodíku. Jen do roku 2030 investujeme tímto směrem 35 miliard korun,“ popsal rozvojové plány skupiny ORLEN Unipetrol její generální ředitel Tomasz Wiatrak.

Výstavbu vodíkové stanice v Záluží u Litvínova podpořilo Ministerstvo dopravy České republiky v rámci Operačního programu doprava 2. „Dle současného plánu čisté mobility by v České republice do roku 2025 mělo být 12 vodíkových stanic a 40 stanic pak do roku 2030,“ připomněl ministr dopravy České republiky Martin Kupka a současně upozorňuje, že dané cíle ještě nereflektují aktuální podobu návrhu evropského nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, podle kterého je třeba vybudovat vodíkovou infrastrukturu každých 200 km na hlavní síti TEN-T. „V letošním roce proto očekáváme aktualizaci Národního plánu čisté mobility,“ uzavřel ministr Kupka. 

Aktivity směrem k udržitelnější dopravě realizuje také Ministerstvo životního prostředí České republiky. „Snahou ministerstva životního prostředí jako ministerstva budoucnosti je snižovat emisní zátěž z dopravy. Systematicky proto podporujeme výměnu vozového parku veřejné správy, od loňského roku máme pro obce, kraje, úřady, školy a další instituce vypsanou velkou, šesti set milionovou výzvu z Národního plánu obnovy na podporu nákupu elektromobilů, vozidel na vodík a neveřejných dobíjecích stanic. Výzva stále běží a rok od jejího vyhlášení máme žádosti ve výši přes 463 milionů korun, za které veřejná správa pořídí 1 255 elektromobilů a 316 dobíjecích stanic," uvedl Petr Hladík, ministr životního prostředí České republiky.

Vodík je zásadní součástí nejen rozvoje nízko emisní a bezemisní osobní, hromadné i nákladní dopravy. „Jeho intenzívnější využití je nezbytné pro splnění cílů také v oblasti dekarbonizace průmyslu. Technologie využívající obnovitelný vodík vnímáme jako vhodné doplnění do energetického mixu nových technologií a postupů, jejichž kombinací lze unijní cíle splnit efektivněji,“ doplnil Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol, a upřesnil: „Ročně v našich rafinériích vyprodukujeme 80 tisíc tun vodíku. Od roku 2027 plánujeme vyrábět zhruba 4 500 tun vodíku také za pomoci elektrické energie z obnovitelných zdrojů, jejíž podstatnou část budeme získávat z fotovoltaické elektrárny instalované v blízkosti naší litvínovské rafinérie.“

ORLEN Unipetrol je v budování infrastruktury alternativních pohonů velmi aktivní. Ve své síti ORLEN Benzina, která je se 436 stanicemi nejširším řetězcem v Česku, nabízí vedle klasických pohonných hmot i řadu alternativních energií. Na 56 čerpacích stanicích je k dispozici zkapalněný ropný plyn (LPG), na 47 stanicích lze načerpat stlačený zemní plyn (CNG) a na 61 stanicích je k dispozici celkem 244 dobíjecích bodů pro elektromobily.

Vozidla na vodíkový pohon jsou v podstatě elektromobily. Svou energii ale nečerpají z baterií, ale prostřednictvím reakce vodíku s kyslíkem v palivových článcích za vzniku vody. Zásadní výhodou vodíkových vozidel oproti stávajícím bateriovým elektromobilům je dlouhý dojezd a krátká doba plnění, která je srovnatelná s tankováním benzinových a naftových automobilů. Vodíkových aut zatím v Česku jezdí několik desítek. V roce 2030 by však podle odhadů Ministerstva dopravy České republiky mohlo být na českých silnicích až 50 000 vozů na vodíkový pohon.
 
Plnicí stanice ORLEN Benzina v Záluží u Litvínova (na kruhovém objezdu silnice I/27 v těsné blízkosti litvínovské rafinérie) je plně samoobslužná, přístupná široké veřejnosti v non-stop režimu a vhodná pro plnění osobních i nákladních aut a autobusů. K dispozici jsou dvě plnicí pistole s odlišným tvarem hlavice pro plnění automobilů tlakem 700 barů a tlakem 350 barů pro plnění nákladních automobilů a autobusů. Cena vodíku na čerpacích stanicích ORLEN Benzina byla stanovena na 278 korun za jeden kilogram. Vodíkový automobil se spotřebou 1 kg vodíku na 100 kilometrů pojme zhruba 5 kg vodíku. Plnicí vodíková stanice ORLEN Benzina byla postavena za finanční podpory Ministerstva dopravy České republiky v rámci operačního programu Doprava. ORLEN Unipetrol ve své flotile firemních vozů provozuje pět vodíkových automobilů Toyota Mirai.

ORLEN také aktivně prosazuje plány na vybudování vodíkových plnicích stanic také v sousedním Polsku. Očekává se, že veřejně přístupné vodíkové stanice v Poznani a Katovicích budou v provozu ve třetím čtvrtletí roku 2023. V následujících dvou letech se plánuje spuštění dalších stanic ve městech Piła, Wałbrzych, Varšava, Gorzów Wielkopolski, Bielsko-Biała, Krakov a Włocławek. Od roku 2022 zajišťuje PKN ORLEN dodávky vodíku do mobilní plnicí stanice v Krakově, která uspokojuje potřeby městské hromadné autobusové dopravy. Vodík se vyrábí ve výrobním a distribučním centru v Trzebinii, kde se vyrobí přibližně 45 kg tohoto paliva za hodinu.
Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana, otrokovická společnost REMAQ a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí skupiny ORLEN Unipetrol je i síť čerpacích stanic ORLEN Benzina v Česku a síť ORLEN na Slovensku a v Maďarsku. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největší multi-energetickou společností ve střední Evropě. ORLEN Unipetrol zaměstnává téměř 6 000 lidí a je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí.

ORLEN Benzina je součástí skupiny ORLEN Unipetrol, jež patří do nadnárodního skupiny ORLEN, a provozuje nejrozsáhlejší síť čerpacích stanic v České republice. Kromě paliv Efecta s čistícím účinkem nabízí ORLEN Benzina také prémiová paliva Verva a široký sortiment občerstvení v gastronomickém konceptu Stop Cafe. ORLEN Benzina vydává i vlastní tankovací karty EASY a BUSINESS a zákazníkům nabízí dvě mobilní aplikace – věrnostní aplikaci ORLEN Benzina a aplikaci pro péči o vůz Mycí digi linka. ORLEN Benzina nabízí ve své síti čerpacích stanic také alternativní pohony LPG, CNG a elektrickou energii. Do provozu připravuje i vodíkové plnicí stanice. Celkem ORLEN Benzina v Česku provozuje 436 čerpacích stanic a má tržní podíl 23 %. Důvěru spotřebitelů potvrzuje i fakt, že ORLEN Benzina již pětkrát získala titul Nejdůvěryhodnější značka v České republice a čtyřikrát titul Obchodník roku.

Kontakt:
Lada Gadas, +420 705 839 909, e-mail: lada.gadas@orlenunipetrol.cz